Sertifikācija

Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība:

Ministru kabineta noteikumi Nr. 59
Rīgā 2017. gada 31. janvārī (prot. Nr. 5 13. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība

Profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis:

Dokumenti sertifikācijai iesniedzami ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms plānotā sertifikācijas eksāmena

Rīgā, Miera ielā 45, Rīgas Dzemdību namā 

(iepriekš vienojoties pa tālruni 67011335, 29299673)

vai Vecmāšu sertifikācijas komisijas locekļiem

Iesniedzamie dokumenti sertifikācijai vecmātes specialitātē:

 • Sertificējamās personas iesniegums Latvijas Māsu asociācijas Vecmāšu sertifikācijas komisijai:Iesniegums sertifikācijai
 • Sertifikācijas lapa, kurā aizpildīta I un II sadaļa:Sertifikācijas forma
 • Ārstniecības iestādes vadītāja apstiprināts Sertificējamās personas profesionālās darbības pārskats, kurā atspoguļota pārskata periodā (vismaz trīs gadi vecmātes profesijā) veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte un konspektīvs profesionālās darbības apraksts:Sertificējamās personas profesionālās darbības pārskats
 • Izglītības dokumenta (diploma) kopiju par iegūto medicīnisko izglītību ar vecmātes kvalifikāciju
 • Apmeklēto tālākizglītības pasākumu, kas pēc satura atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz izglītību, kāda nepieciešama vecmātes kvalifikācijas iegūšanai, dokumentu (izziņu, apliecību, sertifikātu) kopijas
 • Dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas prasmi, ja to nosaka Valsts valodas likuma prasības
 • Uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, ja dokumentos ir atšķirīgs uzvārds
 • Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par sertifikācijas procesa apmaksu 59,76 EUR apmērā iemaksātu Latvijas Māsu asociācijas kontā:
SaņēmējsLatvijas Māsu asociācija
Reģistrācijas Nr.40008003946
BankaAS SEB banka
Konta Nr.LV46UNLA0002110700674
 
Maksājuma mērķī norādīt:  Par sertifikāciju vecmātes specialitātē,vārds, uzvārds, personas kods
 • Visas kopijas iesniedzamas uzrādot dokumenta oriģinālu
 • Ja sertifikācijas dokumentus sūta pa pastu vai ar kurjeru, tad  pievienoto dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā

Dokumenti resertifikācijai iesniedzami 3 (trīs) mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām, 

Rīgā, Miera ielā 45, Rīgas Dzemdību namā 

(iepriekš vienojoties pa tālruni 67011335, 29299673)

vai Vecmāšu sertifikācijas komisijas locekļiem

Iesniedzamie dokumenti resertifikācijai vecmātes specialitātē:

 • Resertificējamās personas iesniegums Latvijas Māsu asociācijas Vecmāšu sertifikācijas komisijai: Iesniegums resertifikācijai
 • Resertifikācijas lapa, kurā aizpildīta I un II sadaļa:Resertifikācijas forma
 • Ārstniecības iestādes vadītāja apstiprināts Resertificējamās personas profesionālās darbības pārskats, kurā atspoguļots sertifikāta derīguma termiņa laikā veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte un konspektīvs profesionālās darbības apraksts:Resertificējamās personas profesionālās darbības pārskats
 • Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par resertifikācijas procesa apmaksu 48,38 EUR (spēkā no 17.07.2015.) apmērā iemaksātu Latvijas Māsu asociācijas kontā:
SaņēmējsLatvijas Māsu asociācija
Reģistrācijas Nr.40008003946
BankaAS SEB banka
Konta Nr.LV46UNLA0002110700674
Maksājuma mērķī norādīt:  Par resertifikāciju vecmātes specialitātē,vārds, uzvārds, personas kods

Iesniedzot dokumentus resertifikācijai jāuzrāda:

 • Spēkā esošais sertifikāts vecmātes specialitātē
 • Pārskata periodā apmeklēto tālākizglītības pasākumu dokumentu (izziņu, apliecību, sertifikātu) oriģināli
 • Uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, ja dokumentos ir atšķirīgs uzvārds
 • Ja resertifikācijas dokumentus sūta pa pastu vai ar kurjeru, tad  pārskata periodā apmeklēto tālākizglītības pasākumu dokumentu (izziņu, apliecību, sertifikātu) kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā