Fetālā alkohola sindroma atpazīšana perinatālajā periodā primārajā veselības aprūpē

  • 14.septembris 2022
  • Tālākizglītība

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001

“Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

Profesionālās izglītības programmas veidsNeformālās izglītības programma
Neformālās izglītības programmas nosaukumsFetālā alkohola sindroma atpazīšana perinatālajā periodā primārajā veselības aprūpē
Mērķauditorija  Ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāte
Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums16 akadēmiskās stundas (2 diena) 11 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības5 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības
Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiksMācības notiks attālināti -  ZOOM 1.grupa 2022.gada 14. un 21.septembris,  plkst.9.00-16.00 2.grupa 2022.gada 14. un 21.oktobris, plkst.9.00 – 16.00
Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/iRīgas Stradiņa universitāte, Dina Apele-Freimane
Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanuApliecība par neformālās izglītības programmas apguvi Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 16 TIP
Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/asPieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēmā: https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties
Neformālās izglītības programmas  mērķis  Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu un zināšanas par fetālā alkohola sindroma atpazīšanu primārajā veselības aprūpē perinatālā perioda laikā, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas pacientu ar fetālā alkohola sindromu aprūpē, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā
Mācību programmas tēmasFetālā alkohola sindroma (FAS) etioloģija un patoģenēzeFAS klīniskās izpausmesStrukturāli iedzimti defekti un citas anomālijas, kas saistītas ar FASPacienta ar fetālo alkohola sindromu ārstēšana un aprūpes iespējasPraktiskā nodarbība: klīniskie scenāriji
Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana  Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.


Atbilstoši ESF projekta prasībām, lai piedalītos mācībās:

  1. Jums būs nepieciešams dators, telefons vai planšete ar kameru un stabilu interneta pieslēgumu.
  2. Mācību laikā dalībnieka kamerai obligāti ir jābūt ieslēgtai visu laiku un dalībniekam ir jābūt redzamam kadrā!
  3. Kameras lietošana ir obligāta prasība!! Ja mācību laikā kameru lietot nevarat vai nevēlaties, tad mācībās piedalīties diemžēl nevarat, jo bez kameras nav iespējams nodrošināt ESF projekta prasību izpildi un līdz ar to kurss netiks ieskaitīts.
  4. Zoom translācijai ir jāpieslēdzas ar dalībnieka pilnu vārdu un uzvārdu, lai Jūs varētu identificēt.
  5. Zoom čatā dalībniekiem četras reizes dienā ir jāatsaucas uz aicinājumu apliecināt savu klātbūtni mācībās attiecīgajā brīdī

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas.

Noderīgi!