JAUNDZIMUŠO NOVĒRTĒŠANA: INDIVIDUĀLĀS ATTĪSTĪBAS APRŪPES UN NOVĒRTĒŠANAS PROGRAMMA

  • 9.jūnijs 2022
  • Tālākizglītība

Tēmas:

Jaundzimušo individualizētās attīstības un novērošanas programma.
Priekšlaikus dzimuša bērna uzvedības novērošana un analīze.
Paņēmieni bērna stāvokļa stabilizācijai un vides optimizācijai.
Priekšlaikus dzimuša bērna, vecāku un personāla psihoemocionālā
mijiedarbība. Uz ģimeni vērsta aprūpe.
Individuālās attīstības aprūpes un novērtēšanas programmas praktiskas
ieviešanas iespējas Latvijas dzemdību iestādēs un stacionāros.

16 TIP

16 akadēmiskās stundas (2 dienas)

Pieteikšanās: https://www.mitto.me/bkusmc-macibu-programma