LVA novembra konferences ieraksts

  • 1.septembris 2021
  • Kopsapulces

11. novembra LVA konferences ieraksts pieejams šeit: https://www.evisit.eu/lectures/view/3312

Noklausoties ierakstu un pareizi atbildot uz testa jautājumiem, tiek iegūti 4,67 TIP.