“Par grūtniecības mākslīgas pārtraukšanas gaitu, riskiem un alternatīvām izvēlēm grūtniecei, kura vēlas mākslīgi pārtraukt grūtniecību”

  • 5.oktobris 2022
  • Tālākizglītība

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

Profesionālās izglītības programmas veidsNeformālās izglītības programma 
Neformālās izglītības programmas nosaukums  “Par grūtniecības mākslīgas pārtraukšanas gaitu, riskiem un alternatīvām izvēlēm grūtniecei, kura vēlas mākslīgi pārtraukt grūtniecību”
MērķauditorijaĀrsts, vecmāte
Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums  8 akadēmiskās stundas (1 diena) teorija – 5 akadēmiskās stundas  prakse - 3 akadēmiskās stundas 
Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks5.oktobrī no plkst. 9:00-16:00. Attālināti, Zoom platformā
Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/iZane Grabe - ārsts ginekologs RAKUS Stacionārā Gaiļezers, asistente RSU Ginekoloģijas un dzemdniecības katedrā Inga Kudeikina – juriste, Dr.iur., docente,  bakalaura studiju programmas "Tiesību zinātne" vadītāja RSU Juridiskā fakultātē Magdalēna Pranaite – psihologs, Veselības centrs Vivendi, pasniedzēja Latvijas universitātē Inguna Ziemane – sociālais darbinieks, Rīgas Dzemdību nams, lektore Medicīnas Tālākizglītības centrs.
Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanuApliecība par neformālās izglītības programmas apguvi Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits 8 TIP 
Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/asPieteikties uz kursiem, var  šeit Papildus         informācija,         rakstot         uz           e-pastu: anna.abolina@vivendicentrs.lv, vai pa tālr. 27570957
Neformālās izglītības programmas  mērķis  Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt zināšanas par grūtniecības mākslīgo pārtraukšanu, riskiem, tās  tiesiskajiem aspektiem, kontracepcijas metodēm un  palīdzību vardarbībā cietušajām sievietēm, kā arī par iespējamo dažādu organizāciju atbalstu nevēlamas grūtniecības gadījumā un grūtniecības mākslīgas pārtraukšanas alternatīvām izvēlēm.
Mācību programmas tēmas1.Grūtniecības mākslīgā pārtraukšana 2.Kontracepcija 3.Ārstniecības personas rīcība gadījumā, ja paciente ir HIV inficēta 4.Vardarbība pret sievietēm – atpazīšana un palīdzība 5.Grūtniecības mākslīgas pārtraukšanas tiesiskie aspekti 6.Grūtniecības mākslīgas pārtraukšanas psihoemocionālie aspekti 7.Tiesiskais regulējums un palīdzība no valsts/pašvaldības puses
 8.Iespējas nodot bērnu adopcijai vai ievietot jaundzimušo glābējsilītē un ārpusģimenes aprūpes iespējas (audžuģimene, aizbildnība) 9.Gadījumu analīze, integrējot visas tēmas, darbs grupās
Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana  Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko  iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.