Psihiskie traucējumi grūtniecības laikā un pēcdzemdību periodā

 • 18.jūnijs 2021
 • Tālākizglītība

Profesionālās izglītības programmas veids - Neformālās izglītības programma par klīniskajiem algoritmiem un klīniskajiem (pacientu) ceļiem perinatālā perioda aprūpes jomā.

Mērķauditorija: Ārsts (ginekologs, neonatologs, pediatrs, endokrinologs, nefrologs, anesteziologs, reanimatologs, psihiatrs), māsa, vecmāte, funkcionālais speciālists, ārsta palīgs.

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums 8 akadēmiskās stundas (1 diena)

 • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības

 • 2 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Mācības notiks tiešsaistē - ZOOM
2021.gada 18. jūnijs

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i Rīgas Stradiņa universitāte

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

 • Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

 • Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēmā: https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties

Neformālās izglītības programmas mērķis. Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par psihiskiem traucējumiem grūtniecības un pēcdzemdību periodā un attīstīt prasmes agrīni atpazīt psihiskus traucējumus, to riskus, kā arī izprast palīdzības sniegšanas un ārstēšanas pamatprincipus.

Mācību programmas tēmas. Klīniskie algoritmi un klīniskie (pacientu) ceļi:

 1. Psihiskās veselības problēmu un smagu psihisku saslimšanu atpazīšana klīniskajā praksē

 2. Psihiskās veselības problēmu un smagu psihisku saslimšanu ārstēšana grūtniecības laikā

 3. Psihiskās veselības problēmu un smagu psihisku saslimšanu ārstēšana postnatālajā periodā

 4. Psihiskās veselības problēmu un smagu psihisku saslimšanu farmakoterapijas iespējas grūtniecības un pēcdzemdību periodā

 5. Taktikas izvēle ārstējot psihiskās veselības problēmas un smagas psihiskās saslimšanas grūtniecības un pēcdzemdību periodā - pacientu ceļi

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana. Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Noderīgi! Atbilstoši ESF projekta prasībām, lai piedalītos mācībās:

 1. Jums būs nepieciešams dators, telefons vai planšete ar kameru un stabilu interneta pieslēgumu.

 2. Mācību laikā dalībnieka kamerai obligāti ir jābūt ieslēgtai visu laiku un dalībniekam ir jābūt redzamam kadrā!

 3. Kameras lietošana ir obligāta prasība!! Ja mācību laikā kameru lietot nevarat vai nevēlaties, tad mācībās piedalīties diemžēl nevarat, jo bez kameras nav iespējams nodrošināt ESF projekta prasību izpildi un līdz ar to kurss netiks ieskaitīts.

 4. Zoom translācijai ir jāpieslēdzas ar dalībnieka pilnu vārdu un uzvārdu, lai Jūs varētu identificēt.

 5. Zoom čatā dalībniekiem četras reizes dienā ir jāatsaucas uz aicinājumu apliecināt savu klātbūtni mācībās attiecīgajā brīdī

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijai.