Zīdīšanas veicināšana un atbalsta sniegšana zīdošām mātēm

  • 25.septembris 2021
  • Tālākizglītība
Profesionālās izglītības programmas veidsNeformālās izglītības programma
Neformālās izglītības programmas nosaukumsZīdīšanas veicināšana un atbalsta sniegšana zīdošām mātēm
MērķauditorijaĀrsta palīgs, ārsts, māsa, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits un farmaceita asistents
Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums8 akadēmiskās stundas (1 diena) 7 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības 1 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības
Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiksTiešsaistē platformā Zoom 2021.gada 25.septembrī
Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/iRīgas Stradiņa universitāte, Dina Krūze
Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanuApliecība par neformālās izglītības programmas apguvi Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits: 8 TIP ārstniecības personām 12 moduļa tālākizglītības punkti farmaceitiem un farmaceita asistentiem
Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/asPieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēmā: https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties
Neformālās izglītības programmas  mērķisIzglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par zīdīšanas veicināšanu un atbalsta sniegšanu zīdošām mātēm, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas zīdīšanas tehnikā, problēmu risināšanā, motivēt medicīnas profesionāļus zīdīšanas atbalstīšanā, bērnu veselības profilakses ietvaros, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.
Mācību programmas tēmasKrūts anatomija un fizioloģija, krūts piena sastāvs Dzemdību ietekme uz zīdīšanas uzsākšanu Zīdīšanas tehnika un vadīšana Sievietes uzturs un ietekme uz bērnu zīdīšanas laikā Bērnu ar īpašām vajadzībām zīdīšanas īpatnības Zīdīšanas problēmu risinājums Praktiskā nodarbība - dažādu situācijas uzdevumu risināšana
Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšanaIzglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.