Latvijas Vecmāšu Asociācija

Asociācija ir nevalstiska sabiedriska organizācija — vecmāšu profesionālā biedrība, kas apvieno Latvijas vecmātes, ar mērķi veicināt vecmāšu profesionālo izaugsmi, aizstāvēt vecmāšu profesionālās un tiesiskās intereses, sekmēt vecmātes profesijas prestižu sabiedrībā.