Cenrādis

Pakalpojums

Gada biedra nauda no 01.01.2021. lūgums apmaksāt līdz 31.03. LV09HABA0551000804373 (Swedbank)

Pamatojums

11.09.2019. valdes sēdes lēmums, Valdes sēdes protokols Nr. 4/2019

Maksa EUR

25,00

Pakalpojums

Konferences apmeklējums dalībniekam bez biedra statusa ar apliecinājuma/izziņu

Pamatojums

22.08.2022. valdes sēdes lēmums. Valdes sēdes protokols Nr.5/2023

Maksa EUR

10,00 (15,00)*

Pakalpojums

Kompānijas reprezentācija LVA konferencē ar priekšlasījumu (līdz 10 min)

Pamatojums

22.08.2023. valdes sēdes lēmums, Valdes sēdes protokols Nr.5/2023

Maksa EUR

150,00

Pakalpojums Pamatojums Maksa EUR
Gada biedra nauda no 01.01.2021. lūgums apmaksāt līdz 31.03. LV09HABA0551000804373 (Swedbank) 11.09.2019. valdes sēdes lēmums, Valdes sēdes protokols Nr. 4/2019 25,00
Konferences apmeklējums dalībniekam bez biedra statusa ar apliecinājuma/izziņu 22.08.2022. valdes sēdes lēmums. Valdes sēdes protokols Nr.5/2023 10,00 (15,00)*
Kompānijas reprezentācija LVA konferencē ar priekšlasījumu (līdz 10 min) 22.08.2023. valdes sēdes lēmums, Valdes sēdes protokols Nr.5/2023 150,00

*Stājas spēkā ar 2024. gada 1. janvāri.

Saskaņā ar 2019. gada 21. novembra LVA valdes lēmumu (Valdes sēdes protokols Nr. 6/2019) no 01.01.2021. visi cenrādī minētie maksājumi veicami izmantojot bankas pārskaitījumu uz LVA kontu.

LVA rekvizīti

  • Latvijas Vecmāšu asociācija
  • Reģistrācijas Nr.: 40008003132
  • Banka: Swedbank AS
  • Konts: LV09HABA0551000804373