Cenrādis

Pakalpojums

Gada biedra nauda no 01.01.2021. lūgums apmaksāt līdz 31.03. LV09HABA0551000804373 (Swedbank)

Pamatojums

11.09.2019. valdes sēdes lēmums, Valdes sēdes protokols Nr. 4/2019

Maksa EUR

25,00

Pakalpojums

Kopsapulces apmeklējums dalībniekam bez biedra statusa ar apliecinājuma/izziņu

Pamatojums

09.11.2022. valdes sēdes lēmums. Valdes sēdes protokols Nr. 6/2019

Maksa EUR

10,00

Pakalpojums

Kompānijas reprezentācija LVA kopsapulcē ar priekšlasījumu (līdz 20 min)

Pamatojums

11.09.2019. valdes sēdes lēmums, Valdes sēdes protokols Nr. 4/2019

Maksa EUR

100,00

Pakalpojums

Kompānijas reprezentācija LVA kopsapulcē tikai ar informatīvajiem izdales materiāliem un/vai banneri

Pamatojums

11.09.2019. valdes sēdes lēmums, Valdes sēdes protokols Nr. 4/2019

Maksa EUR

15,00

Pakalpojums Pamatojums Maksa EUR
Gada biedra nauda no 01.01.2021. lūgums apmaksāt līdz 31.03. LV09HABA0551000804373 (Swedbank) 11.09.2019. valdes sēdes lēmums, Valdes sēdes protokols Nr. 4/2019 25,00
Kopsapulces apmeklējums dalībniekam bez biedra statusa ar apliecinājuma/izziņu 09.11.2022. valdes sēdes lēmums. Valdes sēdes protokols Nr. 6/2019 10,00
Kompānijas reprezentācija LVA kopsapulcē ar priekšlasījumu (līdz 20 min) 11.09.2019. valdes sēdes lēmums, Valdes sēdes protokols Nr. 4/2019 100,00
Kompānijas reprezentācija LVA kopsapulcē tikai ar informatīvajiem izdales materiāliem un/vai banneri 11.09.2019. valdes sēdes lēmums, Valdes sēdes protokols Nr. 4/2019 15,00

!!! Saskaņā ar 2019. gada 21. novembra LVA valdes lēmumu (Valdes sēdes protokols Nr. 6/2019), no 01.01.2021. visi Cenrādī minētie maksājumi veicami izmantojot bankas pārskaitījumu uz LVA kontu

LVA rekvizīti

  • Latvijas Vecmāšu asociācija
  • Reģistrācijas Nr.: 40008003132
  • Banka: Swedbank AS
  • Konts: LV09HABA0551000804373