Dalība Image EURO pētījumā

  • 2.februāris 2022
  • Bez tēmas

Par ko ir šis pētījums?

Pasaules Veselības organizācija sadarbībā ar dažādām Eiropas valstīm, tajā skaitā arī  ar Latviju, veic Imagine EURO (Improving Maternal Newborn Care in the EURO Region) pētījumu.

Šī projekta mērķis ir iegūt informāciju par mātes un jaundzimušā veselības aprūpes kvalitāti un tās pieejamību COVID-19 pandēmijas laikā.

Šī projekta ietvaros jau ir veikts pētījuma pirmais posms, anketējot sievietes, kuras ir dzemdējušas COVID-19 pandēmijas laikā.

Projekta otrais posms ir uzzināt viedokli no medicīnas personāla, kurš tiešā veidā ir bijis iesaistīts mātes un/vai jaundzimušā aprūpē ārstniecības iestādēs COVID -19 pandēmijas laikā.

Lūgums aizpildīt anonīmu anketu!

Anketa pieejama:

https://redcap.burlo.trieste.it/surveys/?s=XTENRWYAF4