LVA valde ir pārvēlēta!

  • 17.aprīlis 2024
  • Bez tēmas

Saskaņā ar Vecmāšu asociācijas Biedru kopsapulces tiešsaistes organizatora un balsojuma nodrošinātāja SIA Evisit.lv datiem, dalībai 11.05.2022. Biedru kopsapulcē bija reģistrējušies 111 biedri, no kuriem, balsojumā par LVA valdes sastāva pārvēlēšanu piedalījās 104 biedri, nobalsojot: "par" – 100 , "pret" – 4. Attiecīgi, LVA valde ir pārvēlēta!

Jaunievēlētā valde uz savu pirmo valdes sēdi, sanāca 30.05.2022., lai saskaņā ar Biedrības Statūtos noteikto, ievēlētu Asociācijas prezidentu.

Informējam, ka par Latvijas Vecmāšu asociācijas prezidenti ievēlēta Linda Veidemane.