“Neatliekamā medicīniskā palīdzība dzemdību laikā, t.sk. – jaundzimušā aprūpē”

  • 25.augusts 2023
  • Tālākizglītība

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001 

“Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

Profesionālās izglītības programmas veidsNeformālās izglītības programma
Neformālās izglītības programmas nosaukumsNeatliekamā medicīniskā palīdzība dzemdību laikā, t.sk. - jaundzimušā aprūpē 
MērķauditorijaĀrsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāte
Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums8 akadēmiskās stundas 2 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības6 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības
Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiksMācības notiks ATTĀLINĀTI/KLĀTIENĒ 
2023.gada 8.septembrī, plkst. 13:00 – 14:40 Attālināti, Zoom                  
16.septembrī, plkst. 9:00 – 14:45 Klātienē, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, Anniņmuižas bulvāris 26a, Rīga
Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/iRīgas Stradiņa universitāte
Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanuApliecība par neformālās izglītības programmas apguvi
Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/asPieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēmā: https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties
Neformālās izglītības programmas  mērķisIzglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu dzemdību laikā, tajā skaitā, jaundzimušā aprūpi, aprūpi pirmsslimnīcas etapā, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt prasmes neatliekamās palīdzības sniegšanā grūtniecei, dzemdētājai un jaundzimušajam, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.
Mācību programmas tēmasPriekšlaicīgas dzemdības. Priekšlaicīgi dzimis jaundzimušais.Jaundzimušā izvērtēšana, aprūpe un stabilizācija un reanimācija.Jaundzimušā reanimācija – simulācija.Patoloģiskas dzemdības – simulācija.Masīva asiņošana – simulācija.Mātes kolapss, perimortem ķeizargrieziens.
Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001