Nepilngadīgo grūtnieču atbalsta sistēmas uzlabošana

  • 12.jūnijs 2024
  • Projekti

Kā samazināt nepilngadīgo grūtnieču skaitu Latvijā?

Baltijas valstu vidū 2021. gadā Latvija ar 11 grūtniecēm uz 1000 nepilngadīgām meitenēm ierindojas trešajā vietā (Lietuva 10, Igaunija 9), kas nebūt nav sliktākā pozīcija Eiropā. Tomēr, lai tuvotos Nīderlandes (3 uz 1000) vai Šveices (2 uz 1000) rādītājiem, kurās novērojams viszemākais nepilngadīgo grūtnieču skaits Eiropā, mums kopā vēl daudz darāmā. Tāpēc ir vērtīgi apzināt, kas šajās valstīs tiek darīts, lai sasniegtu un noturētu šādus rezultātus. Abu iepriekš minēto valstu pieredze rāda, ka paši būtiskākie faktori, kas ietekmē nepilngadīgo grūtniecību iestāšanos, ir kvalitatīva izglītība seksuālās un reproduktīvās veselības jomā visiem jauniešiem, kā arī viegli pieejami kontracepcijas līdzekļi. Gan Nīderlandē gan Šveicē seksuālās un reproduktīvās veselības izglītība ir iekļauta mācību programmā un tiek realizēta skolu sistēmā. Latvijā jau ilgstoši tiek diskutēts par jauniešu izglītošanu un nepieciešamību mācību programmās atjaunot veselības mācības vai veselības pratības priekšmetu. Kamēr tiek meklēti vispiemērotākie risinājumi, liela daļa jauniešu informāciju meklē un atrod interneta dzīlēs. Nav pārliecības, vai jauniešu izvēlētie informācijas avoti ir uzticami un piemēroti konkrētā jaunieša vecuma un brieduma pakāpei.

Latvijā viena no pieredzes bagātākajām organizācijām, “Papardes zieds”, jau gadiem strādā ar jauniešu izglītošanu seksuālā un reproduktīvā veselībā. Integrējot šādu atbalsta sistēmu un apmācības programmu katrā izglītības iestādē, ievērojami pieaugtu jauniešu zināšanas un izpratne par cilvēka ķermeņa fizioloģiju un seksualitāti. Zināms, ka nereti arī pedagogu un jomas profesionāļu vidū iztrūkst zināšanas un pieredze par jauniešu izglītošanu viņiem saprotamā, vecumam atbilstošā un pieejamā veidā. Izdarot mērķtiecīgas korekcijas izglītības sistēmā, atjaunojot veselības mācību vai integrējot to starpnozaru mācību priekšmetos, iespējams būtiski veicināt veselības pratību kopumā. Ir ļoti būtiski jauniešiem sniegt pētījumos balstītas zināšanas un prasmes, profesionālu palīdzību un atbalstu, kuru nodrošina multidisciplināra komanda. Diskusijās par jauniešu seksuālo un reproduktīvo veselību, ka arī nepilngadīgu sieviešu grūtniecību un ar to saistītām problēmām, svarīgi iesaistīt dažādu jomu speciālistus, piemēram, sociālos darbiniekus, pedagogus, izglītības iestādēs strādājošos, psihologus, ģimenes ārstus, ginekologus, vecmātes un pusaudžu vecākus. Jāapzinās, ka bez vecāku atbalsta un izpratnes, visi centieni, sniegt jauniešiem vērtīgas un nepieciešamas zināšanas, būs veltīgi.

Otrs nozīmīgākais faktors ir drošas kontracepcijas pieejamība un izmaksas. Prezervatīvi ne tikai būtiski samazina risku iestāties nevēlamai grūtniecībai, bet faktiski ir vienīgā metode, kas pasargā no dažādām seksuāli transmisīvām saslimšanām. Jauniešu vidū dzimumpartneri bieži vien nav patstāvīgi, tāpēc tieši prezervatīvu lietošana, uzsākot dzimumdzīvi, būtu visefektīvākais veids kā sevi pasargāt. Lai gan prezervatīvu pieejamība un klāsts ir gana plašs, gan aptiekās, gan lielveikalos un internetā, tomēr jaunieši atzīst, ka to izmaksas nav draudzīgas. Tieši prezervatīvu cenas dēļ, nereti jaunieši paļaujas uz veiksmi, kas nav pieņemams risinājums 21. gadsimta Latvijā.

Lai uzlabotu jauniešu veselības pratību, jo īpaši seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, Latvijas Vecmāšu asociācija ir iesaistījusies Veselības satura darba grupā, kur dalās ar ierosinājumiem, uzlabojumiem un izglītības plāna paplašināšanu seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanā un izglītošanā bērnu un jauniešu vidū.

Tiek strādāts pie savstarpējā komunikācijas modeļa izveides starp dažādiem speciālistiem un apmācību programmas izveidi speciālistiem darbā ar nepilngadīgām grūtniecēm.

Tā, kā vecmāte ir centrālā aprūpes sniedzēja grūtniecības un dzemdību laikā, kā arī ieņem nozīmīgu lomu seksuālās un reproduktīvas veselības veicināšanā sabiedrībā kopumā, Latvijas Vecmāšu asociācija ir apzinājusi vecmātes visas valsts mērogā, kuras ir gatavas iesaistīties dažādos izglītojošos, atbalstošos, veselības veicinošos pasākumos sabiedrības un jauniešu labā. Tagad vecmātēm tikai atliek sagaidīt atbildīgo institūciju zaļo gaismu, lai sāktu savu aktīvu darbošanos. Izglītojot, veidojot izpratni par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, sniedzot jauniešiem informāciju par iespējām saņemt kvalitatīvu, uzticamu un konfidenciālu palīdzību vai atbildes uz viņiem aktuāliem jautājumiem, mēs varam veicināt jauniešos atbildību par savu un apkārtējo veselību, kā arī piešķirt normālības sajūtu par tik jutīgu un privātu tēmu.

No šī gada 1.oktobra Bērnu slimnīcas fonds, Dzemdību nama fonds un Latvijas Vecmāšu asociācija īsteno apjomīgu projektu nepilngadīgo grūtnieču atbalsta sistēmas uzlabošanai Latvijā. Projekta ietvaros, kā viens no svarīgākajiem uzdevumiem, paredzēts izveidot iesaistīto speciālistu – ģimenes ārstu, ginekologu, vecmāšu, psihologu, skolotāju, mentoru, sociālo darbinieku, nevalstisko organizāciju u.c. tīklojumu, kas nosegtu visu Latvijas teritoriju, lai mazinātu grūtniecību skaitu nepilngadīgo sieviešu populācijā, kā arī sniegtu atbalstu grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību laikā visām nepilngadīgajām māmiņām. Šī projekta viens no mērķiem ir definēt katra speciālista lomu un uzdevumus, kā arī informēt nepilngadīgās sievietes, viņu ģimenes, sabiedrību un iesaistītos speciālistus par to, kur un pie kā vislabāk griezties, lai saņemtu konkrētajā brīdī nepieciešamo informāciju, atbalstu, aprūpi un palīdzību.

Latvijas Vecmāšu asociācijas pārstāve Veselības satura darba grupā, Dace Grabovska.