Tu neesi viena!

  • 12.jūnijs 2024
  • Projekti

Pēdējo gadu statistika* rāda, ka Latvijā vidēji 100 meitenes gadā mazuli laiž pasaulē, vēl nesasniegušas pilngadību. Vēl 30% izvēlas grūtniecību pārtraukt. Lai arī šie rādītāji krītas (piemēram, 2012. gadā nepilngadīgo grūtnieču reģistrētais skaits bija 270), saskaņā ar Apvienoto Nāciju Starptautiskā Bērnu fonda (UNICEF) datiem, Latvijā joprojām ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā.

Nepilngadīgās grūtnieces, jaunās māmiņas un mazuļi ir mazaizsargāta sabiedrības grupa, kurai nepieciešams īpašs atbalsts. 2022. gadā veiktajā pētījumā* secināts, ka meitenes ne vien nesaņem atbalstu savās ģimenēs, bet no viņām novēršas arī vienaudži un draugi. Sociālo problēmu lokā ietilpst atbalsta personas trūkums, nestabili dzīves apstākļi, finanšu resursu trūkums, vardarbības pieredze, izglītības procesa pārtraukšana, konflikti ģimenē, nepietiekams informācijas apjoms, kā arī komunikācijas grūtības.

Turpinot 2022. gadā Bērnu slimnīcas fonda īstenoto Sabiedrības integrācijas fonda finansēto projektu “Mazaizsargātas sabiedrības grupas interešu aizstāvība, veidojot valsts atbalsta sistēmu: Rīcības plāns 2022. – 2025. gadam nepilngadīgo grūtnieču atbalstam Latvijā” uzsākts projekta otrais posms. Viens no projekta mērķiem ir nodrošināt nepieciešamo dažādu nozaru speciālistu piesaisti problēmas risināšanai.

Projekta otrais posms tiek īstenotas sadarbībā ar nodibinājumu Dzemdību nama fonds un biedrību Latvijas Vecmāšu asociācija.

“Mazaizsargātas sabiedrības grupas – nepilngadīgu grūtnieču interešu aizstāvība, veidojot valsts atbalsta sistēmu, II posms”, ko finansē Sabiedrības integrācijas fonds no Eiropas Savienības – NextGenerationEU piešķirtajiem līdzekļiem, ir turpinājums iesāktajam un īstenos vairākas Rīcības plānā iestrādātās aktivitātes.

Plašāka informācija par projekta aktivitātēm: bsf.lv -> projekti -> Nepilngadīgo grūtnieču atbalsta sistēmas uzlabošana.

#SIF_sociālādrošība

*Avoti: SPKC Veselības statistikas datubāze un Bērnu slimnīcas fonda projekta Kvalitatīvā pētījuma rezultāti "Mazaizsargātas sabiedrības grupas interešu aizstāvība, veidojot valsts atbalsta sistēmu: Rīcības plāns 2022. – 2025. gadam nepilngadīgo grūtnieču atbalstam Latvijā".