«Ultrasonogrāfiskā augļa anomāliju diagnostika antenatālās aprūpes laikā, tajā skaitā II trimestra ultrasonogrāfijas skrīninga kvalitatīva veikšana. Iedzimto anomāliju profilakse un diagnostika»

  • 22.aprīlis 2023
  • Tālākizglītība

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001

“Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

Profesionālās izglītības programmas veidsNeformālās izglītības programma
Neformālās izglītības programmas nosaukumsUltrasonogrāfiskā augļa anomāliju diagnostika antenatālās aprūpes laikā, tajā skaitā II trimestra ultrasonogrāfijas skrīninga kvalitatīva veikšana. Iedzimto anomāliju profilakse un diagnostika
MērķauditorijaĀrsts, vecmāte
Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums10 akadēmiskās stundas 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības4 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības
Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks2023.gada 2. un 3.jūnijā   Teorija 02.06. (plkst. 8.00 – 13.00) – attālināti ZoomPrakse 03.06. (4 akadēmiskās stundas apakšgrupās), klātienē RSU Dzemdniecības un ginekoloģijas katedra, Miera iela 45, Rīga  
Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/iRīgas Stradiņa universitāte, asoc. prof. Natālija Vedmedovska
Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanuApliecība par neformālās izglītības programmas apguvi Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 10 TIP
Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/asPieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēmā: https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties
Neformālās izglītības programmas  mērķisIzglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par ultrasonogrāfisku augļa anomāliju diagnostiku antenatālās aprūpes laikā, tajā skaitā II trimestra ultrasonogrāfijas skrīninga kvalitatīvu veikšanu un iedzimto anomāliju diagnostiku, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas atpazīt normu no patoloģijas, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.
Mācību programmas tēmasStrukturēta rutīnas izmeklēšana, tajā skaitā augļa mērījumi 2.trimestrīCentrālās nervu sistēmas (CNS) un sejas anomālijas, kuras jāizslēdz, veicot 2. trimestra skrīninguGastrointestinālās un urogenitālas sistēmas anomālijas, kuras jāizslēdz, veicot 2. trimestra skrīninguKrūšu kurvja un sirds anomālijas, kuras jāizslēdz, veicot 2. trimestra skrīninguSkeleta anomālijas, kuras jāizslēdz, veicot 2. trimestra skrīninguAugļa guļas un pozīcijas, placentas novietojuma un augļa ūdeņu daudzuma novērtēšana
Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšanaIzglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Personas ar akūtiem respiratoras saslimšanas simptomiem mācībās nevar piedalīties un RSU netiek ielaisti!

Mācību laikā mācību telpā un RSU koplietošanas telpās ir jālieto maskas un jāievēro distance!

Noderīgi!